Smedjan

I smedjan finns gamla smidesverktyg och en stor handborr, där finns möjlighet att grilla och ordna picknick.

pajatalvella.jpg

Den gamla smedjan färdig restaurerad, en sparad raritet av vårt kulturarv.

pajakesalla.jpg Till sist målades smedjan med träskyddsfärg som tonades med kol.

pajamaalattu.jpgTill tak valdes falsad plåt.

pajaemiltyossakatolla.jpg

Takets bräder sågs över.

pajanaluskatto.jpgEn del av framväggen reparerades med nya bräder och de gamla flyttades till andra väggar.

pajanetuseina.jpg Smedjans pardörrar reparerades och målades svart med linoljefärg.

pajanovi.jpgLuckan togs bort och reparerades och väggen snyggades upp.

pajanluukku.jpg

Luckan från insidan.

pajansisaseinaluukku.jpgPå fönsterväggen räckte det med några nya bräder, dom andra togs löst och spikades fast på nytt

pajanikkunaseina.jpgSmedjans ingång var tidigare till vänster från diket, vi lyfte smedjan bort från diket ett par meter uppåt och samtidigt svängde vi den med dörröppningen mot tomtemuseet. Smedjans hela bakvägg förnyades.

pajanikkunasisalta.jpg