Stallet

   Ovanför dörren gjordes en lucka med fönster som ger lite ljus till stallsvinden.

tallinpariovetjaseina.jpg

Dörrväggen från insidan.

tallinytoviseina.jpgDörröppningen minskades till ursprunglig storlek, fönstret i väggen togs bort.

tallinovi2.jpg

Stallets pardörrar som förstorades på  -70 talet.

tallijaliiteri.jpgLuckan i stallets timmervägg sparades och timret putsades.

tallinluukku.jpg

Bak väggen förnyades med snedbrädning. Även väggen mot lidret och taket förnyades, de gamla takåsarna putsades upp.

tallinseinat.jpg

Stalltaket och liderväggen revs, de gamla takåsarna konstaterades ännu fylla sin funktion.

takaseinaennen.jpgMagasinets gamla stall där hästen stod ännu på -60 talet blev ändrad till traktorstall på -70 talet och bil stall på -80 talet därav de bredare pardörrarna.

talliennen1.jpg