Från den 1.1. 2016

Näthandeln

Dock och Present  vat nr: FI536029-5 Aspnäsvägen 150 tel: 0400907523, e-post pn@multi.fi säljer produkter till myndiga personer, företag, skolor och kommuner (i Finland och eu-området) Priserna innehåller mervärdesskatt 24 %. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och leverans kostnader.

Beställning

Produkterna beställs från näthandelns hemsidor, flytta dem till köpkorgen och betala dess innehåll i kassan. Alla kund kontakter behandlas konfidentiellt. De efterfrågade kontaktuppgifterna i samband med beställningar används inte till annat än det som rör beställningen, och eventuella oklarheter kring den. I samband med beställningen förutsätter vi att ni har bekantat er med våra leveransvillkor.

.

Betalningar och betalningssätt

Postförskott (endast inom Finland). Förhands kontoöverföring. Företag, kommuner och skolor mot faktura.

Kontoöverföring: Betalas på förhand, vi behandlar beställningen och sänder faktura via e-post.

Postförskott: Endast inom Finland. Betalas alltid på posten, om inte beställningen hämtas inom den utsatta tiden sänds beställningen tillbaka till oss och vi fakturerar er på 30,00 euro för returnering och postförskotts kostnader.

Beställning och betalnings bekräftelse:

Efter en lyckad beställning sänder vi er en beställnings bekräftelse via e-post. För att vi skall kunna sända er en beställnings bekräftelse förutsätts att ni gett oss era kontakt uppgifter. Vi behandlar beställningen och skickar kontoöverförings fakturan via e-post.

Leveranssätt och kostnader    

Er beställnings leverans kostnader ser ni på leverans och betalningssätts sidor, när ni väljer betalnings och leveranssätt. Vi levererar er beställning som postpaket via posten.


Leveranstid

Leveranstiden inom Finland beror på  beställningens innehåll och betalningssätt.

Vid betalning med kontoöverföring levereras beställningen 2-3 vardagar efter att betalningen syns på vårt konto. Postförskott 1-3 vardagar.(endast inom Finland)

Pappersmassa, softbrända och porslinbrända dockdelar direkt ur lager eller 1-3 veckor.

Beställnings arbete, tomtar 3-4 veckor, porslindockor 3 mån. Reborn och pappermassa dockor 3-4 veckor, nallar 1-2 veckor.

Vi ansvarar inte för oförutsedda händelser såsom förseningar i leveranser eller andra tillfälliga störningar som vi inte kan påverka. Om avvikelser inträffar meddelar vi på vår hemsida.

 

Annulerings och retur vilkor

Ni har rätt enligt konsumentskyddet att annulera er beställning inom 14 dygn efter beställning. Vid annulering måste ni meddela namn, adress, beställningsdag och produkt och sända uppgifterna till adressen nukkejalahja@gmail.com

Produkten returneras i ursprungsskick och i orginal förpackning via posten inom 14 dagar från beställning. Returkostnaderna är kundens ansvar. Bifoga en kopia av annuleringen tillsammans med returneringen. Om produkten har användts förbehåller vi oss rätten att fakturera för värdeminskningen.

Retur adress:

Dock och Present

Aspnäsvägen 150

66840 Pensala

Finland

Annuleringsrätt gäller inte för

Kundens speciella önskningar vid tillverkning av dockor, nallar, tomtar, design, graverade glas eller graverade gåvoartiklar.  Annuleringrätt gäller inte heller olika produkter med sigill som brutits, ej heller porslin och pappermassa eller soft, porslin eller pappersmassa gjutningar. Annuleringsrätt gäller ej för produkter med specialpris.

Ohämtade paket

Ohämtade paket är inte varken annulering eller retur. För ohämtade postförsändelser som inte gjorts en annulerings anmälan för fakturerar vi 30,00 euro.

Problemsituationer

Om försändelsen har försvunnit eller skadats under leveransen och inte motsvarar er beställning, bör ni anmäla om skadan skriftligen senast inom 14 dagar till samma adress som ovan. ( Om försändelsen har skadats under postgången bör ni genast göra en reklamation till Posten)

Utrikes leveranser

Utrikes leveranser sker endast mot kontoöverföring. Posten i Finland har upphört med postförskott till utlandet.