Tomteboden

Rummet genomgick en stor förändring, det togs bort allt som inte hörde till från början. Alla timmerstockar putsades från kalkfärg och behandlades med träskyddsfärg spetsat med svart pigment. Även golv och mellantak togs bort, putsades och lades tillbaka.

Färdigt inrett, som gardiner fungerar gamla lakan.


tonttupuodintiski.jpg

Fönsterkarmen och bågarna reparerades och målades men linoljefärg.

tonttupuotiikkunanseina.jpg

Golvet togs bort, plankorna slipades,  målades och sattes tillbaka.

tonttupuodinlattia.jpg

Hela mellantaket togs bort slipades och målades.

tonttupuodinvalikatto.jpg

Trappan gjordes upp till dockkammaren. På dess plats var det tidigare ett förråd.

tonttupuodista.jpg

Rummet har även fungerat som hönshus.

tonttupuotikanankoppi.jpg

Timmerstockarna putsades fri från kalkfärg och ströks med träskydd. Gamla sädesbodens durabla lås fungerar fortfarande.

tonttupuotinyt.jpg

Gamla dörren restaurerades.

tonttupuotiovi.jpg

Tomtebodens tidigare  ingång.

tonttupuodinsisaantulo.jpg

Tomteboden finns mitt i magasinet. Rummet fungerade ännu på 1950-talet som gårdsgruppens mangelrum. Byggnaden har ursprungligen varit ett loft som skarvats med rum för redskap och ett lider. Byggnaden är den äldsta på området och en del av den användes som bostad på 1700-talet.        

tonttupuotikolmasovi.jpg